tiistai 26. huhtikuuta 2011

Wahren tyytyväinen tällä erää

Esittelimme palveluvaihtoehdot Wahren-keskukselle, tosin tehtävänannon vastaisesti kasvotusten, henkilökunta jäi pohtimaan vaihtoehtoja ja ottaa hyväksi kokemansa palvelun mahdollisesti käyttöön omia aikojaan. Asiakas ilmaisi kiinnostusta etenkin Google docs -palveluun. Esiin nousi muun muassa palveluiden soveltuvuus ottaen huomioon asikkaan käyttämä verkko ja sen suojaukset sekä käytössä olevat varat. Näin tehtävän lopussa voisi sanoa että kaikki osapuolet varmasti saivat ja oppivat jotain uutta. :)

Tekijänoikeuksien kirjaamisesta?

Olisi mukava saada kompakti infopaketti vielä tekijänoikeuksien kirjaamisesta.

Nuo kuvien ottamisen ja käyttämisen pelisäännöt olikin hyvin esitettynä materiaalissa (https://sites.google.com/site/sosiaalinenmedia102e1/valokuvat-ja-videot), samoin creative commons-lisenssointi (https://sites.google.com/site/sosiaalinenmedia102e1/tekijaenoikeus) ja yleiset tekijänoikeusasiat (https://sites.google.com/site/sosiaalistamediaa/tekijaenoikeudet), mutta olisiko jossakin kerrottu hyvät käytännöt sille, miten toiselta luvan kanssa lainattuun materiaaliin pitäisi kirjata tekijän tiedot viittauksena?

keskiviikko 20. huhtikuuta 2011

Team Kestävän hommat hoidossa!

Team Keke kokoontui Skypeen ja Connect Pro -huoneeseen 18.4. käymään läpi, mitä kukin on viime palaverin jälkeen saanut aikaan. Sovimme tällöin jokaiselle jäsenelle oman vastuualueensa.

Nyt palaverin aiheena olikin kerätä kaikki aikaansaannokset yhteen, oppia niistä ja keskustella vieläkö jotain olisi kehitettävä. Ryhmän tehtävänä oli luoda Osuuskunta Team Kestävän jäsenille salainen ryhmä sisäistä viestintää varten (Annika), kerätä osuuskunnan valokuvat samaan paikkaan Googlen Picasa-ohjelmaa apuna käyttäen (Miia), tehdä osuuskunnalle Google-kalenteri (Anu) ja kehittää osuuskunnan nettisivuja (Sini).

Kävimme jokainen vuorollamme läpi, mitä ja miten olimme tehneet. Tarkoituksena oli siis, että ryhmän jokainen jäsen oppii myös muilta eli myös minä kuva-albumien kokoajana osaisin myös päivittää nettisivuja. Tällä tavalla saimme jokainen täyden hyödyn tehtävästä, eikä oppiminen rajoittunut vain siihen omaan vastuualueeseensa. Samalla keskustelimme mahdollisista jatkokehitystavoista. Tästä hyvänä esimerkkinä on suunnitelmamme siitä, miten kalenterista saataisiin suurin hyöty; kalenteriin olisi hyvä saada kaikkien vuosikurssien kalenterit näkyviin. Tämä helpottaisi yhteisten aikojen löytämistä, kun kaikkien lukujärjestykset avattaisiin päällekäin.

Nyt voimme tyytyväisin mielin sanoa tehneemme hyvää työtä ja oppineemme paljon!

tiistai 19. huhtikuuta 2011

Esitys Wahren-keskukselle

Teimme Wahren-keskukselle lyhyen yhteenvedon mahdollisista palveluista, joita he voisivat hyödyntää sisäisessä viestinnässä. Tässä dokumentin osoite:
https://docs.google.com/present/edit?id=0ARxJIkea-LaeZGhjY2N2NjRfMjBnN2J4ODVjcg&hl=fi&authkey=CJnhofAG

Keskustelemme parhaista ratkaisuista keskuksen edustajan/edustajien kanssa ja saamme toivottavasti heidän mielestään parhaat palvelut ja voimme esitellä ne teille ensi viikolla.

Iltapäivän esittelyt, arviointia varten tehty lomake

Iltapäivän sessiota varten on tehty arviointilomake, jonka perusteella etsitään vastauksia opintojakson keskeisiin kysymyksiin https://spreadsheets.google.com/spreadsheet/viewform?formkey=dGZzODY5OUdTR1YzdjRYbjBCSkYyRlE6MQ.

Ehdotus esittelyjärjestykseksi:

 Tammela
 FAMKO ry.
 Resina
 TeamKeke
 Forssa

Ajatuksena on se, että kaikki täyttävät lomakkeen jokaisen esittelyn jälkeen. Myös oma työ arvioidaan.
Session lopuksi keskustellaan siitä haluaako joku ryhmä vielä täydentää työtä. Samalla sovitaan ensi viikon session toteutuksesta.

maanantai 18. huhtikuuta 2011

Forssa selvittänyt Wahren-keskuksen tarpeita

Ryhmä Forssan tehtävä on jäänyt hieman jälkijunaan. Olemme olleet yhteydessä Wahren-keskuksen Maarit Järveläinen-Kannistoon. Keskuksen toiveena olisi saada palvelu, joka sopisi sisäiseen viestintään. Vaikeutena on ollut löytää ilmainen ja samalla salattu, tarkoitukseen sopiva palvelu. Olemme tehneet lyhyen katsauksen erilaisiin sosiaalisen median vaihtoehtoihin, jotka esittelemme huomenna teille.

Resiinapalaveri Pro Rautatien kanssa 18.4.2011

Nauhoitettu kokous:

http://amk.adobeconnect.com/p48834945/

19.4.2011 kello 13.00

Huomenna jatketaan opintojakson merkeissä. Aikaa on varattu tuotosten esittelyyn. Keskustellaan demoympäristön toimivuudesta, käyttettävyydestä ja ongelmakohdista. Jos kaikki ovat valmiina niin edetään niin huominen saattaa riittää myös arviointiin. Tavoitteena on, että joka tapauksessa myös arviointi on tehty ensi viikon keskiviikkoon mennessä.

Esittely tapahtuu AC:n näytön jaon kautta. Ei siis tarvita erillisiä esityksiä, mm. PowerPointteja. Tärkeämpää on saada käsitys palvelukonseptista - miten sosiaalista mediaa on hyödynnetty.

Opintojaksopalaute löytyy sivuston alaosasta.

perjantai 15. huhtikuuta 2011

Tammelassa kiirettä

Hei
Tammelasta ei ole kuulunut nyt muutamaan hetkeen mitään, on ollut muiden oppiaineiden palautusten kanssa kiireitä. Sosiaalisen median opintojakson tehtävissä ollaan kuitenkin koko ajan edetty. Eli laitoimme viime viikolla Tammelan kyläyhdistysten puheenjohtajille ja sihteereille kyselyn, jossa kartoitimme heidän käyttämiään sosiaalisen median työkaluja ja halukkuutta oppia uutta ja sitä miten he haluaisivat käyttää uutta työkalua ja minkä verran heillä yleensä on aikaa käydä netissä, kylien sivuilla tai sosiaalisessa mediassa.

Olemme demoa varten nyt tyhjentäneet kannettavan tietokoneen, johon asennetaan testausta ja demoa varten ohjelmistot sunnuntaina 17.4. ja sitä kokeillaan todennäköisesti ensimmäiseksi lähiverkossa ja siitä otetaan kuvakaappaukset demoraporttia varten.

Lisäksi ajattelimme tehdä pienellä ryhmällä käytettävyystestauksen, ns. vierasverkossa eli lähiverkossa kuitenkin. Näistä saamiemme kokemusten perusteella alamme sitten suunnittelemaan ohjelmiston käyttöönottoa ja siirtämistä julkiseen verkkoon.

Aikataulu menee tosi kireeksi, meillä kun on 19.4. demoilu, mutta yritämme saada siitä demoraportin siksi, koska palveludemo pyörii lähiverkossa, emme sitä voi tuoda vielä julkiseen verkkoon.

Näin etenee, kiireestä huolimatta, pikkuhiljaa.
Tulemme kyllä vielä connect pro -takin käyttämään, mutta kun ei meinaa olla yhteistä vapaata hetkeä, että ehdittäisiin sinne.
Nytkin kirjoitan tätä mieheni koneelta, kun aamulla luin kännykästä sosiaalisen median blogia, enkä ole ehtinyt vielä omalle koneelle, enkä vielä ehdikään, kun on tehtävä viimeinen palvelus eräälle.

Resiinan tilannetiedote

14.4. kokoustettiin skypessä (Reijo Lehtinen ei päässyt connectprohon)
Paikalla: tilaajan edustaja Reijo Lehtinen
resiinalaiset Minna, Birgitta. Lauri ja Tuovi

1. Minna esitteli wordpress.com -pohjalle laadittua alustavaa blogimallia
- todettiin wp:n soveltuvan hyvin yrityksille ja yhteisöille
- helppokäyttöinen

2. Käytiin läpi ehdotuksia toiminnallisesta ja avoimesta jäsensivustosta
- sähköpostista → palautelomakkeeksi
- hankkeiden kommentointimahdollisuus valmisteluvaiheessa
- artikkelit ym. helpommin löydettäväksi
- tiedostojen tallennusmuodot

3. Birgitta esitteli Facebookin ja YouTuben käyttöä sosiaalisen median työkaluina

4. Reijo Lehtisen kommentteja
- yhdistyksellä tavanomaisia ongelmia webin käytössä ja työn jakamisessa
- aktiiviset toimijat vähissä, ylläpito ei saisi työllistää kohtuuttomasti
- kotisivut uudistettu äskettäin, uudet työkalut voisivat tulla niiden alle
- esitetyt ideat hyviä, kiteytystä kokonaisideaan vielä kaivataan
- virtuaalikokousmahdollisuudet?

5. Reijo Lehtinen tapaa yhdistyksen puheenjohtaja Johannes Koskisen maanantaina 18.4., minkä
jälkeen sovittiin
palaveri hänen kanssaan klo 14.00

6. Työstettäväksi jäi
- malli: Pro Rautatie -sivuston alle jäsensivusto (wordpress, facebook), tilaaja tekee lopullisen version
- esimerkkikonseptin kiteytys (kaikki tekee, Tuovilla ja Minnalla päävastuu)
- virtuaalikokousmahdollisuuksien selvittäminen (Birgitta)
- connectpro-huoneen ongelman selvittäminen14.4. (Lauri)

keskiviikko 13. huhtikuuta 2011

Wordpressin ominaisuudet

Blog stats: tulee lukija josta näkee montako on käynyt sivulla (Ulkoasu - Vimpaimet)
Meta - palikka: tämän kautta voi kirjata sisään kun haluaa liittää tietoja sekä RSS mahdollisuudet (Ulkoasu - Vimpaimet)
Sähköpostitilaus: lukija voi tilata uudet viestit sähköpostin kautta

Näitä esimerkkejä voitte nähdä: http://annikamichelson.wordpress.com/


Väliaikatietoja 13.4.2011

Hei!

Teimme tilannekartoitusta opintojakson etenemisestä. Vielä on viikko aikaa tehtävien tekemiseen. Toivommekin että, linkittäisitte jo tässä vaiheessa tuotoksenne Tiimitiedot taulukkoon
https://sites.google.com/site/sosiaalinenmedia102e1/tiimi-1

Vaikka työt ovat vasta luonnosvaiheessa läpinäkyvyys auttaa kehittämään yhteistä näkemystä ja antaa uusia ideoita. Tiimikohtaista palautetta:

Forssa: Työn etenemisen seuranta on vaikeaa koska raportteja ei löytynyt blogissa. Otitteko yhteyttä toimeksiantajaan? Onko tarvekartoitus tehty? Huom! Pelkkä Facebook-sivusto hyvin suppea näkökulma suhteessa tehtävänantoon. Hyvän arvosanan saaminen edellyttää laajempaa palvelukonseptia. Toimenpide-ehdotus: blogikirjoitus etukäteen annettujen ohjeiden mukaisesti. Palvelukokonaisuuden väliarviointia ei tehty koska se ei ole linkitetty Tiimitiedot -taulukkoon.

TeamKeke: Blogikirjoituksen mukaan tehtävä on edennyt oletetulla tavalla. Palvelukokonaisuuden väliarviointia ei tehty koska se ei ole linkitetty Tiimitiedot -taulukkoon.

Resiina: Blogikirjoituksen mukaan tehtävä on edennyt oletetulla tavalla. Palvelukokonaisuuden väliarviointia ei tehty koska se ei ole linkitetty Tiimitiedot -taulukkoon.

FAMKO: Blogikirjoituksen mukaan tarpeista on keskusteltu mutta varsinaista tarvekartoitusta ei ole tehty. Palvelukokonaisuuden väliarviointia ei tehty koska se ei ole linkitetty Tiimitiedot -taulukkoon.

Tammela: Työn etenemisen seuranta on vaikeaa koska raportteja ei löytynyt blogissa. Keskusteluja on kumminkin käyty skypen kautta ja havaintojen mukaan työ etenee. Palvelukokonaisuuden väliarviointia ei tehty koska se ei ole linkitetty Tiimitiedot -taulukkoon.

T: Outi ja Annika

Resiinan tilannetiedote

Tilaajamme http://www.prorautatie.fi/ toiminnanjohtaja Reijo Lehtinen on vastannut pohjatieto- ja tarvekartoituskyselyymme. Saatujen vastauksien pohjalta olemme ideoineet yhdistykselle jäsensivustoa, joka toimisi kaksisuuntaisena viestintävälineenä yhdistyksen ja sen yksityisten kannatusjäsenten välillä. Tämänkaltaisessa jäsensivustossa helppokäyttöisyys ja toiminnallisuus ovat mielestämme tärkeimpiä lähtökohtia.
Työkalut ja sisältö tarkentuvat saatuamme tilaajapuolen kommentteja yhteisessä palaverissa.

tiistai 12. huhtikuuta 2011

Ideariihi pidetty Team Kestävän kanssa

Team Keke piti ideariihen Team Kestävän edustajien kanssa Connect Pro harjoitushuoneessa torstaina 7.4.. Team Kestävästä oli paikalla hallituksen puheenjohtaja Jenni, toimitusjohtaja Piritta ja viestintävastaava Hanna. Teknisten ongelmien vuoksi ideariihi lähti vähän kankeasti käyntiin, mutta lopulta kaikki sujui hyvin ja asiat saatiin käytyä läpi. Ideariihen tarkoituksena oli esitellä Team Kestävän edustajille osuuskunnan jäsenille toteutetun tarvekyselyn tulokset ja päättää, mitä sosiaalisen median työkaluja otetaan Team Kestävän käyttöön. Tarvekyselyn perusteella päädyimme täydentämään ja päivittämään Team Kestävän jo olemassa olevia nettisivuja ja luomaan suljetun Facebook-ryhmän osuuskunnan jäsenille sisäistä tiedotusta varten. Lisäksi Team Kestävälle otetaan käyttöön Googlen sähköinen kalenteri ja valokuvakansio.

Ajan puutteen vuoksi jaoimme tehtäviä ryhmän kesken. Seuraavan tapaamisen sovimme Connect Pro harjoitushuoneeseen maanantaiksi 18.4. kello 19, jolloin on tarkoitus esitellä muulle ryhmälle mitä on tehty ja miten. Näin kaikki oppivat eri työkalujen käyttöä.

maanantai 4. huhtikuuta 2011

Team Kestävän tarpeet kartoitettu.

Annoimme osuuskunta Team Kestävän jäsenille viikon aikaa (27.3 - 3.4) vastata tarvekyselyymme, ja vastauksia kokoonnuimme tarkastelemaan ihan "vain" kasvotusten koululla. Vastauksia oli tullut 17 henkilöltä ja niistä päätellen tarpeiden kartoitukseen oltiin suhtauduttu hyvin. Saimme muutamia toteuttamisen arvoisia kehittämisideoita, joita käsittelemme Team Kestävän edustajien kanssa seuraavassa Connect pro/Skype-kokouksessa loppuviikosta. Esivalmisteluna kirjoitimme yhteenvedon avointen kysymysten vastauksista Google docsiin ja lähetimme Excell-taulukon piirakkakuvioineen Team Kestävän puheenjohtajalle, toimitusjohtajalle ja viestintävastaavalle. Tuleva ideariihi antaa eväät jatkoa varten.

sunnuntai 3. huhtikuuta 2011

FAMKO Ry

Kokoustimme skypen välityksellä keskiviikkona 23.3. Kokouksessa kartoitettiin Famkon jo olemassa olevia palveluita ja sosiaalisen median hyödyntämistä niin ulkoiseen kuin sisäiseenkin viestintään.

Ideoimme sosiaalisen median palveluiden kehittämistä ja kokosimme tiedossa olevia puutteita. Päätimme ottaa yhteyttä myös Hamkon puheenjohtajaan ja tiedustella, onko heillä tarvetta parantaa sisäistä viestintää Hamkon ja paikallisyhdistysten välillä. Häneltä saimme vastauksen, että paikallisyhdistykset viestivät kasvokkain sekä sähköpostitse, eikä kehittämistarvetta sillä osa-alueella siis ole.

Sosiaalisen median palveluiden kehittäminen rajattiin siis koskemaan vain Famkoa. Famkon hallituksen jäseniltä olemme tiedustelleet palveluiden kehittämistarpeita ja niiden pohjalta lähdemme viemään projektia eteenpäin.