perjantai 15. huhtikuuta 2011

Resiinan tilannetiedote

14.4. kokoustettiin skypessä (Reijo Lehtinen ei päässyt connectprohon)
Paikalla: tilaajan edustaja Reijo Lehtinen
resiinalaiset Minna, Birgitta. Lauri ja Tuovi

1. Minna esitteli wordpress.com -pohjalle laadittua alustavaa blogimallia
- todettiin wp:n soveltuvan hyvin yrityksille ja yhteisöille
- helppokäyttöinen

2. Käytiin läpi ehdotuksia toiminnallisesta ja avoimesta jäsensivustosta
- sähköpostista → palautelomakkeeksi
- hankkeiden kommentointimahdollisuus valmisteluvaiheessa
- artikkelit ym. helpommin löydettäväksi
- tiedostojen tallennusmuodot

3. Birgitta esitteli Facebookin ja YouTuben käyttöä sosiaalisen median työkaluina

4. Reijo Lehtisen kommentteja
- yhdistyksellä tavanomaisia ongelmia webin käytössä ja työn jakamisessa
- aktiiviset toimijat vähissä, ylläpito ei saisi työllistää kohtuuttomasti
- kotisivut uudistettu äskettäin, uudet työkalut voisivat tulla niiden alle
- esitetyt ideat hyviä, kiteytystä kokonaisideaan vielä kaivataan
- virtuaalikokousmahdollisuudet?

5. Reijo Lehtinen tapaa yhdistyksen puheenjohtaja Johannes Koskisen maanantaina 18.4., minkä
jälkeen sovittiin
palaveri hänen kanssaan klo 14.00

6. Työstettäväksi jäi
- malli: Pro Rautatie -sivuston alle jäsensivusto (wordpress, facebook), tilaaja tekee lopullisen version
- esimerkkikonseptin kiteytys (kaikki tekee, Tuovilla ja Minnalla päävastuu)
- virtuaalikokousmahdollisuuksien selvittäminen (Birgitta)
- connectpro-huoneen ongelman selvittäminen14.4. (Lauri)

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti